Menu

thông tin thị thực - Visa và hộ chiếu

Website tổng hợp các thông tin mới nhất về thị thực và hộ chiếu, cập nhật hồ sơ xin thị thực nhập cảnh các nước, thủ tục xin cấp thị thực các nước

Blog posts : "visa schengen"

Cấp visa schengen Romania và Bulgaria từ tháng 4/2024

Từ ngày 01/04/2024, Khách du lịch có thể xin cấp visa schengen Romania và Bulgaria để di du lịch, công tác và đi lại tự do Schengen.

Cấp visa schengen Romania và Bulgaria từ tháng 4/2024

Read more

1 blog post