Menu

thông tin thị thực - Visa và hộ chiếu

Website tổng hợp các thông tin mới nhất về thị thực và hộ chiếu, cập nhật hồ sơ xin thị thực nhập cảnh các nước, thủ tục xin cấp thị thực các nước

Blog posts : "am thuc"

Ẩm thực Việt Nam đạt 05 kỷ lục thế giới bởi WorldKings

 

Từ ngày 29/08/2020,  Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) xác nhận ẩm thực Việt Nam dạt 05 kỷ lục thế giới, kết quả sau hơn 8 năm tìm kiếm và đề cử.

Read more

1 blog post